logo

O konferenciji

Konferencija sa sloganom “Quality as Concept” i punim radnim nazivom "Kvalitet proizvoda, procesa i sistema u praksi" se prvi put održala 2018.godine. Cilj konferencije jeste razmena iskustva: da učesnici međusobno prenesu konkretna iskustva iz prakse o primeni alata/modela upravljanja (u organizacijama zasnovanim na procesnom pristupu), čije korišcenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate koji u krajnjoj istanci doprinose kvalitetu proizvoda, procesa iliti ukupnog sistema poslovanja. Drugim rečima, na konferenciji se prikazuju primeri razvoja organizacija koje koriste nauku i znanje za efektivnije sagledavanje sopstvenih podataka (podataka koje organizacija sama proizvodi).

Organizator, poslovni veb portal Portal Kvalitet okuplja struku u sektoru sistema upravljanja tj. menadžment sistema (sertifikaciona tela, konsultantske kuće, organizacije koje primenjuju alate kvaliteta)... Posle organizovanja niza manjih, usko stručnih Okruglih stolova, prelazi na organizaciju velike konferencije gde izlazi iz okvira standarda i prelazi na drugi nivo – nivo primene alata i metoda upravljanja u okviru samog proizvodnog procesa.

Predavači na konferenciji su stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodnji, koji će na osnovu višegodišnje prakse prezentovati neke od alata/modela menadžmenta koji funkcionišu u njihovim organizacijima, kao i rezultate korišćenja istih. Pokušaće da nam objasne na koji način je to doprinelo kvalitetu procesa / proizvoda iliti celog sistema.

 


Spisak tema i biografija predavača pogledati ovde.

 

 

Datum i mesto održavanja prve konferencije: 05.oktobar 2018. godine – Hotel Falkensteiner, Beograd, a najavljen datum za drugu je 04.oktobar 2019.godine.


    
        
-->

 

Quality as Concept LOGO bez godine